Euro w Polsce

Euro w Polsce

Euro to nazwa wspólnej waluty europejskiej, która wprowadzona do obiegu została w 2002 roku. Mimo, że od tego dnia minęło już sporo czasu to niektóre państwa wspólnoty nadal nie wprowadziły waluty i pozostały przy swojej dotychczasowej. Waluty euro nie wprowadziła jeszcze również Polska. Tutaj nadal obowiązuje złoty. Ministerstwo Finansów miało plan wprowadzić euro do kraju już w 2009 roku. Plan ten się jednak nie powiódł.

Do tej pory nie wiadomo, kiedy waluta ta zostanie wprowadzona na polski rynek. Zgodnie z wszelkimi sondażami Polacy są w większości przeciwni zmianie waluty. Mimo tego, że waluta nie jest traktowana jako waluta narodowa to trzeba wiedzieć, że w Polsce także można używać euro do rozliczeń. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych. Zgodnie z nią osoba, która chciałaby zapłacić w walucie euro na przykład w sklepie, powinna mieć taką możliwość. Jednak tak naprawdę w niewielu sklepach sprzedawcy mają możliwość wydania reszty takiej osobie.

Drukujemy naklejki reklamowe do akcji promocyjnych

Władze kraju dążą do wprowadzenia waluty euro. Niektórzy chcą referendum w tej sprawie, a inni mówią wprost o tym, że waluta nie może wejść w obieg. Jeśli chodzi o zamianę złotego na euro to konieczna będzie tutaj zmiana uprawnień Narodowego Banku Polskiego. Jeśli chodzi o samą produkcję banknotów to Polska jest na to przygotowana. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych znajduje się bowiem na liście podmiotów, które mogą drukować euro i które posiadają ku temu odpowiednie zezwolenie Europejskiego Banku Centralnego..