Grupa Lotos S.A.

Grupa Lotos S.A.

Lotos kojarzony jest przede wszystkim ze stacjami benzynowymi. Jednak Grupa Lotos S.A skupia kilkanaście spółek, które zajmują się głównie wydobyciem oraz przetwórstwem ropy naftowej. Grupa zajmuje się także dystrybucją produktów ropopochodnych. Niegdyś grupa znana była pod nazwą Rafineria Nafty „Gdańsk”.

Dopiero od 2003 roku firma zmieniła nazwę na Grupa Lotos S.A. Spółka od 2005 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Większość jej akcji posiada Skarb Państwa. Prezesem jest Paweł Olechnowicz.

Spółka ma na swoim koncie wiele zaszczytnych tytułów. Jest między innymi w rankingu 500 największych firm w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przychody przedsiębiorstwa są naprawdę wysokie. W 2010 roku przekroczyły one nawet 33,5 miliarda złotych Najważniejszą datą w historii Grupy Lotos był z pewnością rok, w którym rafineria została przekształcona w spółkę akcyjną. Miało to miejsce w 1991 roku.

Wówczas akcje spółki w całości należały do Skarbu Państwa. Pod koniec dwudziestego wieku powołano spółkę o nazwie Nafta Polska. Rafineria Gdańska otrzymała aż 75 procent akcji tej spółki, która jednocześnie być spółką jednoosobową. Nadal była jednak w rękach Skarbu Państwa. Dopiero później część akcji przekazano pracownikom oraz emerytom.

Było to niecałe 15 procent. Później Skarb Państwa chciał całkowicie sprywatyzować spółkę. Nie było to łatwe zadanie, ale się udało. W drodze oferty publicznej w 2002 roku sprzedano akcje spółki. Jednak Państwo nadal zachowało całkowitą kontrolę nad działalnością tej spółki.

.

pisanie-prac.waw.pl