Jak starać się o emeryturę i rentę

Jak starać się o emeryturę i rentę

Według przepisów, jakie obowiązują w danym momencie osoba, która osiąga wiek emerytalny i legitymuje się udokumentowanym stażem pracy, może się starać o emeryturę. W przypadku rent te rozporządzenia są inne. Także bierze się pod uwagę wysokość stażu, czyli to, ile lat dana osoba opłacała składki. Tutaj jednak to, czy dana osoba otrzyma rentę, jest uzależnione od decyzji komisji, w tym komisji lekarskiej, która ma orzec, czy dana osoba straciła zdolność do wykonywania pracy i na jaki czas. Można rentę przyznać czasowo, może być to zaś renta dożywotnia.

Tutaj także obowiązują odrębne przepisy. Wysokość renty także jest więc zależna od tego, jak długo pracowaliśmy. Zasady współżycia społecznego regulują kwestie związane z wypłacaniem rent i emerytur. Staż pracy jest brany pod uwagę, by naliczyć wysokość danych świadczeń. Ma to miejsce zarówno w przypadku przyznawania świadczeń rynkowych, jak i emerytalnych.

Polska bazuje na systemie emerytalnym, który opiera się na tym, że pracownicy wpłacają pieniądze do wspólnej puli. To jest pula, z której państwowe instytucje wypłacają bieżące emerytury. Tak więc osoba, która pracuje, nie przeznacza tych pieniędzy składkowych na swoją późniejszą emeryturę, nie odkłada ich na swoim koncie, jak to ma miejsce w systemie kapitałowym, ale właśnie trafiają one do innych osób. Jednak ma z tego korzyść, gdyż postępując w ten sposób, sama potem w przyszłości będzie mogła z tego systemu korzystać. Wiele państw korzysta z tego właśnie systemu lub też połączonego z kapitałowym.

.