Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna

Jedną ze spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest PGE Polska Grupa Energetyczna, powstała w 2007 roku. Obecnie jest spółką przynoszących bardzo duże zyski. Pakiet większościowy akcji tej spółki posiada Skarb Państwa. W skład tej grupy wchodzą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna, Spółki Sprzedaży Detalicznej, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE EJ oraz osiem operatorów systemu dystrybucyjnego. Grupa zatrudnia obecnie ponad 41 tysięcy osób. Jedną z największych spółek wchodzących w skład Grupy PGE jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W jej skład wchodzą natomiast dwie bardzo duże kopalnie węgla brunatnego oraz cztery elektrownie. Dwie z tych elektrowni funkcjonują na węgiel kamienny, a pozostałe są opalane węglem brunatnym. To właśnie PGE posiada największą, opalaną węglem brunatnym w Polsce oraz jedną z największych w Europie elektrownię opalaną węglem brunatnym. Także PGE Energia Odnawialna ma bardzo dużo zakładów. Posiada ona między innymi 36 elektrowni wodnych. Tutaj można wymienić Elektrownię Wodną Żarnowiec.

W posiadaniu PGE jest również Elektrownia Wodna Żar. Ta jest drugą co do wielkości elektrownią wodną w Polsce. Ostatnio również Polska Grupa Energetyczna inwestuje w energię wiatrową. Posiada jedną farmę wiatrową, która mieści się w Kamieńsku. Jak wykazują wszelkie statystyki, Polska Grupa Energetyczna dostarcza energię do pięciu milionów użytkowników. Większość akcji tej spółki nadal pozostaje w posiadaniu Skarbu Państwa.

Państwo posiada 61 procent akcji..

www.nachwasty.net.pl